Filozofia Montessori

Główne założenia

Nasza szkoła opiera się na założeniu wielkiej potrzeby każdego ucznia, by uczyć się poprzez aktywne działanie. Nauczanie charakterystyczne dla systemu klasowo-lekcyjnego nastawione jest na większą samodzielność, co absolutnie nie oznacza pozostawiania dzieci samym sobie.

Przesunęliśmy akcent z procesu nauczania „ex catedra” na proces uczenia się – uczeń uczy się, a nauczyciel ma możliwość poznania ucznia i jego możliwości, a nie tylko wtłaczania do głowy autorytatywnym sposobem zza biurka.

Jest to uczenie skoncentrowane na uczniu, a nie na nauczycielu. Dominującą formą uczenia się stanowi samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez wykorzystywanie materiałów, eksperymentowanie i próby. Czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność dziecka. To właśnie aktywność własna człowieka jest naturalnym warunkiem rozwoju każdego z nas.

Z naszymi uczniami pracujemy metodami aktywnymi połączonymi z wykorzystaniem najnowszej wiedzy nie tylko pedagogicznej ale też neurologicznej i psychologicznej. W otoczeniu naszych uczniów zwracamy uwagę na potrzebę ruchu, dobre samopoczucie dziecka i jego bezpieczeństwo.

Uczeń korzysta z materiału rozwojowego pozwalającego na:

 • stopniowanie trudności
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego
 • budzenie ciekawości i zainteresowań uczniami
 • kontrolę błędów umożliwiającą uczniowi samodzielne poszukiwania rozwiązań, czerpanie radości z sukcesu 

Osoba nauczyciela

 • ciągle się rozwija
 • jest osobowością
 • nie narzuca swojej woli, ale dąży różnymi metodami dydaktycznymi do celu – bez presji.

Relacje w naszej szkole są oparte na wzajemnym szacunku a nie na władzy i biernym posłuszeństwie.

Proces wychowania w naszej szkole opiera się na:

 • zasadzie indywidualizacji
 • zasadzie wolnego wyboru aktywności ( przedmiotu, miejsca pracy, czasu )
 • zasadzie izolacji trudności
 • zasadzie ładu i porządku

Dziecko ma czas na poznanie siebie i swoich możliwości poprzez gromadzenie doświadczeń, ćwiczenie siły decydowania, stawania się samodzielnym, wytrwałym i odpowiedzialnym. Zdobywa pewność siebie poprzez własne tempo rozwoju. Jego motywacja staje się przygodą odkrywania i radością osiągnięć.

Dlaczego Montessori

Montessori uczy asertywności, komunikatywności i samoświadomości

 • rozbudza człowieka poznawczo
 • motywuje do pogłębiania wiedzy
 • rozwija potrzebę samodoskonalenia
 • uczy aktywnego wykorzystywania znajmości języków obcych
 • pobudza chęć nauki i wykorzystywania zdobytej wiedzy
 • rozwija indywidualny potencjał każdego z uczniów
 • zapewnia twórczą, pełną optymizmu atmosferę
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.